Hơn 200 đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

(ĐCSVN) – Với chủ đề “Việt Nam 2045”, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra trong 02 ngày 21 -22/11/2020, tại TP Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020

(VOV5) - Hơn 200 đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn là các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài

Ở nước ngoài nghiên cứu sinh được trả lương, ở Việt Nam thì khác hẳn

Tại Hội nghị trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại biểu cho rằng, nghiên cứu sinh ở nước ngoài được trả lương, còn ở Việt Nam thì vừa học vừa làm.

Trí thức trẻ góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Trong khuôn khổ Hội nghị Trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức sáng nay, 6-11, tại Hà Nội, hàng trăm trí thức trẻ tiêu biểu đã đóng góp những ý kiến thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế.