Báo cáo đề dẫn số 1: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

  • 00:40 19/11/2020
  • Hội trường tầng 1
  • TS. Đoàn Quang Huy - Trưởng Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT NHÓM CHUYÊN ĐỀ 1


13:30 - 13:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

13:35 - 13:45

Phát biểu khai mạc (Chủ trì Phiên Thảo luận) 

13:45 - 14:45

Phần Trình bày của đại biểu về các nội dung liên quan đến Chủ đề (04 bài giới thiệu, mỗi bài 10 phút)

BÀI 1

Quy hoạch tổng thể theo hướng tích hợp: Bước đầu trong hiện thực hoá tầm nhìn phát triển Việt Nam 2045 

NCS. Trần Ngô Đức Thọ, Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ

BÀI 2

Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp cho Khoa học và Công nghệ

NCS. Hồ Minh Nhật, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM


BÀI 3

Hệ thống tài chính - Yếu tố tiên quyết phát triển Kinh tế xanh ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Hồng Minh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội

BÀI 4

Ảnh hưởng của cơ chế hành chính thuế đối với khởi nghiệp: Trường hợp các nước Châu Á - Thái Bình Dương

ThS. Phạm Hoàng Cẩm Hương, Đại Học Kinh Tế Huế

14:45 - 15:00

Nghỉ giải lao

15:00 - 16:00

Phần Trình bày của đại biểu về các nội dung liên quan đến Chủ đề
(04 bài giới thiêu, mỗi bài 10 phút)

BÀI 5

Ứng dụng hạ tầng xanh trong phát triển đô thị bền vững: Bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ

NCS. Lê Thu Trang, Đại học Xây dựng/ Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ

BÀI 6

Phát huy vai trò ngành dầu khí trong phát triển đất nước theo chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam 2045

ThS. Đồng Quin - Irkutsk National Research Technical University, Russia

BÀI 7

Xây dựng Chính phủ điện tử, Việt Nam ở đâu so với khu vực và thế giới?

ThS. Trần Quốc Nhật Minh - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

BÀI 8

Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý nông trại - Bài học từ Hoa Kỳ

NCS. Dương Mạnh Cường, Đại học Missouri, Hoa Kỳ

16:00 - 16:45

Tọa đàm

16:45 - 17:00

Tổng hợp ý kiến phát biểu của Đại biểu, kết thúc Phiên chuyên đề

17:00 - 18:00

Tổ thư ký, thành viên hội đồng tư vấn làm việc tổng hợp ý kiến

20:00 - 21:00

Ban tổ chức làm việc, tổng hợp báo cáo kết quả thảo luận và đề xuất của chuyên đề

Bài viết